การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

        ปัจจุบันแผนกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี  โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก มี Package วัคซีนสำหรับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
5658185.JPG (81 KB)
        การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยกุมารแพทย์ พัฒนาการเด็กให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยจะประสานการทำงานกับนักกิจกรรมบำบัด ในรายที่ต้องการฝึกพูดหรือฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อ
        บริการ IPD สำหรับเด็ก ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก สีสันสดใส น่ารัก ปลอดภัยสำหรับเด็ก  พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์และพยาบาล
Message us