ความรู้ด้านสุขภาพ

หัวใจกำเริบเฉียบพลัน (HEART ATTACK)

เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ ซึ่งพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่เป็นผลมาจากหลอดเลือดหัวใจตีบอุดหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน

หอบหืด (ASTHMA)

เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมซึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลทำให้หลอดลมของผู้ป่วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ…..

ไตรกลีเซอร์ไรด์ (TRIGLYCERIDE)

ภาวะไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงไตรกลีเซอร์ไรด์ คือ ไขมันชนิดหนึ่ง พบในกระแสเลือดเกิดจากร่างกายเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินที่ได้รับจากอาหารเป็นไตรกลีเซอร์ไรด์เก็บไว้ในเซลล์ไขมันที่อยู่ตามส่วนต่างๆ…..

ออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง

การออกกำลังกายมีผลต่อสุขภาพทุกคน แม้แต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็สามารถออกกำลังกายได้ ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการสูบฉีดเลือดไปเลี่ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้น  ลดปัจจัยการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ… 

ต้อหิน (GLAUCOMA)

โรคของเส้นประสาทตา คนเป็นโรคนี้จะมีความเสื่อมของเส้นประสาทตา ทำให้ตามัวลงอย่างช้าๆ และถาวร เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้มองเห็นเหมือนเดิม

ภาวะหัวใจล้มเหลว (HEART FAILURE)

เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของหัวใจ ซึ่งอาจผิดปกติที่โครงสร้าง หรือการทำหน้าที่ของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ…

ต้อเนื้อ (PERYGIUM)

มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเยื่อแผ่นหนารูปสามเหลี่ยมโดยฐานอยู่ที่ตาขาวและยอดเหลี่ยมยื่นเข้าไปในกระจกดำ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านหัวตาและหางตา

คอเลสเตอรอลกับโรคหัวใจ

ทำให้ผนังหลอดเลือดมีการอับเสบและทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เมื่อมีการสะสมมากขึ้น จะทำให้หลอดเลือดมีการตีบ เช่น หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดกล้ามเนื้อตามหัวใจขาดเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เสียชีวิตได้

กายคคตา

กายคตา (รักษาอาการปวด โดยไม่ผ่าตัด)          Pain Management Without Surgery เทคโนโลยีรักษาอาการปวด อักเสบเรื้อรัง ลดปวด แบบตรงจุด ด้วยการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์การฟื้นฟู

ความรู้การปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ภาวะการเสื่อมสภาพขอกระจกตาทำให้กระจกตาที่ใส่ขุ่นมัว แสงไม่สามารถผ่านไปตกที่ตาทำให้ตามัวลงมาก เกิดจากหลายสาเหตุ หรือเป็นภาวะแทรกซช้อนจากโรคทางตาอื่นๆ การผ่าตัดอุบัติเหตุได้รับอันตรายจากสารเคมีและการติดเนื้อที่กระจกตา

ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus

ฤดูกาลที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ร่างกายต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และหนึ่งในโรคสำคัญที่มีโอกาสติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการป่วยง่าย ๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

Message us