ศัลยกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ
บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด ได้แก่
ศัลยกรรมทั่วไป
ออร์โธปีดิคส์เด็ก 
ออร์โธปีดิกส์การกีฬา 
ผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง 
ศัลยกรรมมือ มือเสื่อม
กระดูกสันหลัง
อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมช่องท้อง
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมดวงตา
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ให้บริการดูแลรักษา โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งเน้นการให้การรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน มีบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และยังบริการให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆด้านของการดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของคุณและครอบครัวอย่างครบถ้วน
Message us