สิทธิทำฟันประกันสังคม

ผู้ประกันตน ประกันสังคมทุกโรงพยาบาลสามารถใช้สิทธิทันตกรรม

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ได้แล้ววันนี้

ที่ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ
ติดต่อ นัดหมาย แผนกทันตกรรม โทร 053-581998
Message us