แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

        เราพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ รักษาโรคของสตรี  การฝากครรภ์ การคลอด การรักษาภาวะการมีบุตรยาก
การป้องกันโรคในสุภาพสตรี จนถึงการให้ปรึกษา คำแนะนำ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
136795-OSCZE8-600.jpg (5.89 MB)
นโยบายการดูแลสตรีตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ
        – ดูแลโดย สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้งในห้องคลอด ห้องพักผู้ป่วยหลังคลอดและห้องทารกแรกเกิด   ที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
        – สนับสนุนการคลอดทางช่องคลอดเป็นสำคัญ  โดยเน้นความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกเป็นหลัก   หากมีความจำเป็นต้องช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการต่าง เช่น การใช้คีม  เครื่องดูดสูญญากาศ   การคลอดทารกท่าก้น   คลอดครรภ์แฝดหรือต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันที เพราะทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีสูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
        – รพ.ให้บริการคลอดแบบไร้ความเจ็บปวด (Continuous Epidural Block)    ซึ่งดำเนินการโดยสูติแพทย์อาวุโส ผู้มีความเชี่ยวชาญและได้จัดทีมพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  พร้อมใช้ในการเฝ้าระวัง  ติดตามอาการการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดเวลา   ส่งผลให้มีความปลอดภัย   ตามมาตรฐานการดูแลที่เป็นสากล
        – เราให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความผูกพันระหว่างทารกและมารดา  โดยสนับสนุนการให้นมแม่เป็นหลัก   ทารกจะได้รับการกระตุ้นให้ดูดนมแม่ทันทีที่คลอด  ตั้งแต่อยู่ในห้องคลอด   สำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอด   ทารกจะได้รับนมแม่เพื่อกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมและสร้างสายสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงที่มารดาอยู่ในห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด (Recovery Room)   เป็นการสร้างสายใยรักและการถ่ายทอดภูมิคุ้มกันไปยังลูกที่วิเศษสุด ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ลูกน้อยคลอด
Message us