โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ แจ้งข่าวดี !!! “แฟ็กซ์เคลม”ไม่ต้องสำรองจ่ายได้แล้ววันนี้

สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลลําพูนใกล้หมอ “เช็คประกันโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย” บริษัทประกันที่สามารถแฟ็กซ์เคลมได้…
สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมาโรงพยาบาล
1.บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2.บัตรประจําตัวประชาชน

Message us