เปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีน วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่ 3)

เพื่อกระตุ้นภูมิ ป้องกันโควิด-19 สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และ วัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (Booster Dose) เข็ม 3 โดยเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3)
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" หรือวัคซีนชนิดอื่นครบ 2 เข็มมาแล้วเป็นเวลา 3-6 เดือน ปริมาณวัคซีนที่จะได้รับ
- โมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม (เต็มโดส)
- โมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม (ครึ่งโดส)
- ซิโนฟาร์ม (0.5 มิลลิลิตร)
จองวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3 หากท่านสนใจ คลิกลิงค์ https://lamphunklaimor.com/vaccine_booter

Message us