จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า อวัยวะเพศชายที่ยังไม่ผ่านการขลิบในภาวะอ่อนตัวจะมีหนังหุ้ม (foreskin) ถึงปลายอวัยวะเพศ ซึ่งทำให้ยากต่อการทำความสะอาด เกิดการหมักหมมของเหงื่อ น้ำปัสสาวะและน้ำอสุจิ เรียกว่า ขี้เปียก (smegma) ทำให้มีกลิ่นเหม็นและเป็นจุดรวมของเชื้อโรคเป็นจำนวนมากได้ เช่น กามโรค การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะหนังหุ้มปลายตีบแน่น ซึ่งเป็นอันตรายไม่น้อย

ดังนั้นทางการแพทย์จึงสนับสนุนให้มีการขลิบหนังที่หุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายออกตั้งแต่วัยเด็ก เพราะจะทำให้สามารถดูแลและทำความสะอาดอวัยวะเพศได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์จากการขลิบหนังหุ้มปลาย
• ลดอัตราการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection) ในเด็กเล็ก
• ลดอัตราการเกิดมะเร็งองคชาติ ลดอัตราการเกิดมะเร็ง 1 ต่อ 100,000
• ลดอัตราการติดเชื้อทางระบบสืบพันธ์ (Sexual Transmitted Disease) บางชนิด เนื่องจากลดผิวหนังด้านในที่จะรับเชื้อ
• ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังหุ้มปลาย เชิงภาวะ พาราไพโมซิส
• ป้องกันภาวะหนังหุ้มปลายตีบตัน
• ง่ายต่อการทำความสะอาดอวัยวะเพศ
• ลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง การขลิบช่วยลดอัตราการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง

 

 

โปรแกรมนี้ผ่อนจ่ายได้ 

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรกสิกรไทย ทุกการใช้จ่ายในรพ. ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถแบ่งจ่าย ผ่านบัตร นาน 6 - 10 เดือน

หมายเหตุ
-เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Message us