รายการตรวจในโปรแกรมลูกรัก

1. คุณแม่จะได้รับการตรวจจากสูตินรีแพทย์ตลอดการตั้งครรภ์
- ตรวจครรภ์ทุก 4 สัปดาห์ (ช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์)
- ตรวจครรภ์ทุก 3 สัปดาห์ (ช่วง 28-36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์)
- ตรวจครรภ์ทุก 1-2 สัปดาห์ (ช่วง 36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์จนคลอด)
2. รับยาบำรุงเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และลูกในครรภ์
3. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง
4. ตรวจอัลตราซาวด์ 2 ครั้ง โดย สูตินรีแพทย์
5. ตรวจติดตามชีพจรของทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเจ็บครรภ์ (Continuous Electronic Fetal Monitoring)
6. ช่วงไตรมาสที่ 2 คุณแม่จะได้รับบริการตรวจสุขภาพในช่องปาก 1 ครั้ง (อายุครรภ์ 4-6 เดือน)

การตรวจเลือด (การฝากครรภ์ครั้งแรกของคุณแม่จะได้รับการตรวจ)

- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
- ตรวจหาหมู่เลือด ABO Blood Group, Rh Blood Group
- ตรวจหาซิฟิลิส RPR
- ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg,HBsAb
- ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
- ตรวจภูมิคุมกันหัดเยอรมัน Rubella lgG/IgM

โปรแกรมลูกรัก ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

1. การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
2. การแท้งบุตร
3. การตั้งครรภ์นอกมดลูก
4. การเจ็บป่วยอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ การคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ เลือดออกรกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด
5. การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดาอายุมาก
6. การเจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์
7. การตรวจเบาหวานในมารดาตั้งครรภ์
8. การตรวจหาโรคธาลัสซีเมียเพิ่มเติม
9. กรณีผิดปกติหรือมีโรคเกี่ยวกับทันตกรรมที่จำเป็นต้องรักษา
11. กรณีใช้เครื่องมือช่วยคลอด (ใช้คีม,เครื่องดูดสูญญากาศ) ชำระเพิ่ม 1,000 บาท กรณีคลอดท่าก้น,ล้วงรกชำระเพิ่ม 1,500 บาท

12. ค่าใช้จ่ายของทารก (คลอดธรรมชาติ 6,500 บาท ผ่าตัดคลอด 7,500 บาท)

13. กรณีที่ฝากทารกเลี้ยงในเวลา 20:00 น.- 08:00 น. มีค่าฝากเลี้ยง 900 บาท/วัน

14.กรณีที่ใช้บริการห้องคลอด สำหรับการคลอดนอกเวลาทำการ 22.00-06.00 น.จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท

โปรแกรมลูกรัก ผ่อนชำระได้

เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท (รับชำระด้วยเงินสด) จากนั้นแบ่งชำระทุก 1-2 เดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในตอนคลอด

Message us