ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน จัดเตรียมถุงผ้ามาเอง สำหรับรับยากลับบ้าน แทนการใช้ถุงพลาสติก

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลทุกท่าน พก 3 สิ่งนี้เมื่อท่านมา โรงพยาบาล

1. พกบัตรประชาชนและบัตรแพ้ยา(ถ้ามี)

2. พกถุงผ้า / ตะกร้า สำหรับใส่ยากลับบ้าน

3. พกยาเดิม เพื่อให้แพทย์/เภสัชกร ตรวจสอบ

Message us