แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

        เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน  ตั้งอยู่ที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง สะดวกต่อการเข้ารับบริการรักษา ด้านข้างตึกของโรงพยาบาลยังเชื่อมต่อไปยัง ศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ (ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร) เริ่มก่อตั้งโครงการเมื่อปี 2562 ใช้เวลาแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการได้ใน ตุลาคม 2563
        วัตถุประสงค์มีการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาและบริการประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมและในจังหวัดลำพูนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกล ๆ และให้บริการรักษาพยาบาลในทุกสาขาการแพทย์ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน
        โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 114 เตียงโดยในปัจจุบันเปิดให้บริการ 49  เตียง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานไว้บริการผู้ป่วย เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน บริการประทับใจ ในราคายุติธรรม และมีการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ นอกจากจะให้การดูแลรักษาด้วยความเอื้ออาทร ความสะดวกสบาย และการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้ว เรายังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความเอาใจใส่ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาจากที่ใดก็ตาม
Message us