ข่าวสารและกิจกรรม

AXA-07
"Revolution of Medicine" "ความรู้การดูแลสุขภาพยุคใหม่ จะช่วยให้คุณวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.   ณ ห้องประชุม โรงแรมมูสโฮเทล จังหวัดเชียงใหม่...
Read More
CKK-07
CKK RUN #4, 2022
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ออกให้บริการจุดปฐมพยาบาล #CKKRUN 4 2022...
Read More
messageImage_1669286177826
โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-15:00 น. โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ นำโดย พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ...
Read More
1
อบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานCPR (Cardiopulmonary resuscitation) ครั้งที่ 2
ขอขอบคุณ เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายการเต้นซุมบ้า (Zumba Instructor) ที่ให้เกียรติทีมงานของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ...
Read More
1
อบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานCPR (Cardiopulmonary resuscitation) ครั้งที่ 1
ขอขอบคุณ เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย จาก Virgin Active Chiang Mai สถานออกกำลังกายชั้นนำของเชียงใหม่...
Read More
1
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ส่งเสริมการสร้างงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ขอขอบพระคุณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โดย นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน...
Read More
1 2
Message us