รู้จักใกล้หมอ

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ท่ามกลางย่านธุรกิจที่สำคัญ อาทิ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำพูน และแม็คโคร ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ เป็นสถานพยาบาลขนาด 114 เตียง 7 ชั้น ให้การบริการดูแลรักษา ส่งเสริม และป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวม ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่หลากหลาย ครบถ้วน ตรวจวินิจฉัย และรักษาได้ตรงจุด ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมยาที่มีคุณภาพ และทีมบุคลากลส่งเสริมทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ การบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ทุกคน 

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอผ่านการตรวจรับรองประเมินมาตรฐานพยาบาล ISO 9001:2015 ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานประกันสังคม และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน

Message us