แพควัคซีนป้องกัน

790 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ คืออะไร?

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นไวรัสที่มีชื่อว่า ไวรัสอินฟลูเอนซ่า (influenza virus) ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ influenza A และ B ซึ่งแต่ละชนิดแบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยๆ ดังนี้

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใครบ้างควรฉีด?

การเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ อาจมีอาการรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น องค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรค จึงแนะนำให้ทุกคน(อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไป)รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ

โดยกลุ่มที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวีดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ ประกอบด้วย

เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึง 5 ปี

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

สตรีมีครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์

ผู้มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเบาหวานหัวใจโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

*หมายเหตุ ราคานี้ไม่ต้องพบเเพทย์

*ราคานี้พิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเท่านั้น

Message us