วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

''โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)''

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)

โรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต

อาการของโรคมือ เท้า ปาก

- มีตุ่มใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปาก และมีอาการเจ็บ
- มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า หรือก้น
- มีภาวะไข้สูง ซึม ไม่เล่น ไม่อยากรับประทานอาหาร

ระยะแพร่เชื้อและการติดต่อ
สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการใน 7 วันแรกและหลังจากหายแล้ว พบว่ายังสามารถพบเชื้อได้ในอุจจาระได้อีก (ระยะประมาณ 2-3 สัปดาห์)   โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อได้โดยการสัมผัสกับน้ำลาย น้ำมูก ผื่นตุ่มน้ำใส และอุจจาระของผู้ป่วย เชื้ออาจจะแพร่กระจายโดยผ่านทางมือผู้ที่สัมผัสกัน
โรคนี้สามารถเป็นซ้ำได้อีก เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์หนึ่งๆ อาจไม่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ ได้ แม้จะจัดอยู่ในกลุ่มย่อยของเชื้อไวรัสเดียวกัน

การรักษาโรคมือ เท้า ปาก
ในการรักษาเป็นการรักษาทั่วไปตามอาการของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ให้ทานยาลดไข้แก้ปวด ในรายที่เพลียมากอาจให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด ร่วมกับให้ยาลดไข้แก้ปวด หรือหยอดยาชาในปากเพื่อลดอาการเจ็บแผลในปาก ร่วมกับการเฝ้าระวังสังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เป็นต้น

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก ชนิดรุนแรง จากเชื้อเอนเทอไรไวรัส 71
เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคแบบเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง โดยเฉพาะภาวะสมองอักเสบได้ โดยวัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัย เนื่องจากผ่านการศึกษาและมีการใช้มาแล้วกว่า 48 ล้านโดสในต่างประเทศ ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง พบเพียงอาการไข้ ท้องเสีย หรือเบื่ออาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ปกติเหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไป
กลุ่มอายุ/เพศที่ควรรับการฉีด: ทารก เด็กหญิงและเด็กชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี

Message us