ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check-Up Center)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพเช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นต้น รวมถึงการตรวจสุขภาพเฉพาะด้าน เช่น การตรวจก่อนมีบุตร/ก่อนแต่งงาน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก เพื่อการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล ให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม

โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณเองหรือสุขภาพของคนที่คุณรัก เราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต