ห้องพักผู้ป่วย

“โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็นแบบ Superior, Deluxe, Superior, VIP, Suite, Connecting Room แผนกทารกแรกเกิดและห้องคลอด”