ทีมแพทย์

“ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากทีมแพทย์ของเรา”

พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

เวชศาสตร์ป้องกัน

นพ.แสงโรจน์ ประดับแก้ว

แพทย์ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.วิรัช กลิ่นบัวเเย้ม

แพทย์อายุรศาสตร์

พญ.เรืองรัตน์ เปี่ยมกมลกิจ

กุมารแพทย์

นพ.ชลิต อริยปัญญา

แพทย์อายุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิสม

นพ.โสฬส คำปาแฝง

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

นพ.สรวิศ เวศกิจกุล

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป