หู คอ จมูก (Ear, Throat, Nose)

คลินิกหู คอ จมูก คลินิกให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาทาง หู คอ และจมูก ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรวจ วินิจฉัย รักษา อย่างครบครัน ทั้งโรคที่พบได้บ่อย อาทิ ภูมิแพ้ที่พบมากขึ้นในเด็ก หวัด คออักเสบ กรดไหลย้อน ทอนซิลอักเสบ หูอักเสบจากการแคะหูบ่อยๆ นอนกรน หูอื้อ บ้านหมุน ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อนและมีอันตรายถึงชีวิต เช่น เนื้องอกและมะเร็งที่พบในหู คอ จมูก หยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น

ซึ่งในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะพบโรคที่รักษายากและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการวินิจฉัย และประสบการณ์ของแพทย์ที่สามารถตั้งสมมุติฐานและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันที