จักษุ (Eye)

คลินิกจักษุ คลินิกที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับตาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน วุ้นน้ำตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะผิดปกติภายนอกลูกตา เช่น ความผิดปกติของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา เป็นต้น ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมองเห็นที่ชัดเจน และพึ่งพาตนเองได้