ศัลยกรรมทั่วไป (Surgery)

คลินิกศัลยกรรม คลินิกที่ให้บริการตรวจรักษาบาดเจ็บตามระบบการทำงานหรืออวัยวะต่างๆของร่างกาย บาดแผลจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน อุบัติเหตุทางการจราจร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการรักษาโรคที่เกิดจากภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่นโรคไส้ติ่งอักเสบ โรคนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยแพทย์